Hello! 我們是順福國際人力仲介,提供您最棒的人力仲介服務
- 相關新聞 -
防疫嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎) Prevention of severe special infectious pneumonia (Wuhan pneumonia) 北市提醒移工朋友及外籍學生,都能了解相關防疫措施
2020-03-10
  • 發布日期:109-02-02
  • 發布科室:臺北市勞動力重建運用處

 

防疫嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)
Prevention of severe special infectious pneumonia (Wuhan pneumonia)
北市提醒移工朋友及外籍學生,都能了解相關防疫措施

 
1.要怎麼防疫
(1)有發燒咳嗽應戴口罩
(2)肥皂勤洗手
(3)少去傳統市場或醫院等人多場所,若需去醫院務必要整天戴口罩
(4)避免接觸野生動物或禽鳥
 
2.如果不舒服疑似症狀要去那裡
  若有出現發燒(≧38℃)、急性呼吸道症狀(如咳嗽)或發病前14 日曾有旅遊史與接觸史,立刻戴口罩主動撥打1922專線或臺北市防疫專線2375-3782,依指示儘速就醫,並告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚
 
3.如果周邊有人有疑似症狀要如何協助
  協助戴上口罩並主動撥打1922專線或臺北市防疫專線2375-3782,依指示儘速就醫,並告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚
⚠️相關防疫資訊
衛生福利部
疾病管制署 - 1922防疫達人
☎防疫專線1922
☎外來人士專線0800-024-111

 
北市提醒移工朋友及外籍學生,都能了解相關防疫措施
 (英語)Prevention of severe special infectious pneumonia (Wuhan pneumonia)
Prevention of Wuhan Pneumonia

 
1.正確戴外科口罩 
Wear(surgical)mask  properly
2.正確定期洗手
 Practice regular hand washing.
3.避免吃生肉或雞蛋
 Avoid eating raw meats or eggs.
4.避免去醫院或市場等地方 
Avoid going to public places such as hospitals or markets.
5.避免去中國武漢或受災地區 
Avoid going to Wuhan, China or the affected areas.

 

Pag-iwas sa Wuhan Pneumonia
(菲律賓文)Pag-iwas sa malubhang espesyal na nakakahawang sakit na pulmonya (Wuhan pneumonia)

 
1.正確戴外科口罩
Magsuot ng tamang surgical mask.
2.正確定期洗手
Ugaliin ang regular na maghugas ng mga kamay.
3.避免吃生肉或雞蛋
Iwasan kumain ng mga hilaw na karne o itlog.
4.避免去醫院或市場等地方
Umiwas na magpunta sa matataong lugar kagaya ng hospital o palengke.
5.避免去中國武漢或受災地區
Umiwas na mamasyal sa  Wuhan,China o sa mga apektadong lugar.
 
 
 

Phòng chống viêm phổi Vũ Hán
(越南文)Phòng ngừa viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng (viêm phổi Vũ Hán)

1.正確戴外科口罩
Đeo khẩu trang y tế đúng cách.
2.正確定期洗手
Thường xuyên rửa tay đúng cách.
3.避免吃生肉或雞蛋
Tránh ăn thịt sống hoặc trứng.
4.避免去醫院或市場等地方
Tránh đi đến bệnh viện hoặc chợ truyền thống.
5.避免去中國武漢或受災地區
Tránh đi đến Vũ Hán hoặc những khu vực nằm trong vùng dịch bệnh.
 
 
 
(泰語)การป้องกันโรคปอดอักเสบติดเชื้อพิเศษที่รุนแรง (ปอดบวมหวู่ฮั่น)
ป้องกันหวู่ฮั่นโรคปอดบวม

1.正確戴外科口罩
สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง
2.正確定期洗手
ล้างมือเป็นประจำ
3.避免吃生肉或雞蛋
หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์หรือไข่ดิบ
4.避免去醫院或市場等地方
หลีกเลี่ยงการไปสถานที่สาธารณะเช่นโรงพยาบาลหรือตลาด
5.避免去中國武漢或受災地區
หลีกเลี่ยงการไปเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
 
 
(印尼文)Pencegahan pneumonia infeksi khusus yang parah (Wuhan pneumonia)
Pencegahan Pneumonia Wuhan

1.正確戴外科口罩
Pakailah masker medis dengan tepat.
2.正確定期洗手
Praktekkan mencuci tangan secara teratur.
3.避免吃生肉或雞蛋
Hindari mengonsumsi daging atau telur mentah.
4.避免去醫院或市場等地方
Hindari pergi ke tempat-tempat umum seperti rumah sakit atau pasar.
5.避免去中國武漢或受災地區
Hindari pergi ke Wuhan, Tiongkok atau daerah yang terkena dampak.
新聞來源:https://bola.gov.taipei/News_Content.aspx?n=4A519A52B9D376CD&sms=78D644F2755ACCAA&s=A427CEDAE05F26EE