Hello! 我們是順福國際人力仲介,提供您最棒的人力仲介服務
- 相關新聞 -
防範武漢肺炎,關心移工健康,免費協助專線1955
2020-05-26
Preventing coronavirus, we care about the health of migrant workers.

面對新型冠狀病毒肺炎,我們關心移工朋友的健康
如果需要任何的協助,請撥打免費專線:1955

Facing coronavirus(COVID-19), we care about the health of our migrant friends.
If you need any assistance, please call 1955, Ministry of Labor.

Menghadapi Virus Corona(COVID-19),kami peduli dengan kesehatan pekerja migran.
Jika kalian membutuhkan bantuan,silakan hubungi saluran hotline MOL 1955.

Đối mặt dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19),
chúng tôi quan tâm đến sức khoẻ các bạn lao động.
Nếu có bất kỳ vấn đề cần sự trợ giúp, hãy gọi đến đường dây nóng 1955 của Bộ Lao Động

เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสปอดอักเสบอู่ฮั่น(โควิค 19) เราห่วงใยสุขภาพของเพื่อนแรงงานต่างชาติทุกท่าน
หากท่านต้องการความช่วยเหลือใด ๆ โปรดโทรติดต่อสายด่วนคุ้มครองแรงงาน 1955

瞭解防疫措施,請洽:covid19.wda.gov.tw
For more information about prevent measures, please visit the web page: covid19.wda.gov.tw